1.júl až 30 júl prerušená prevádzka školy

1.august až 30.august 2016

Výučba prebieha podľa ŠVP "Cirkus leto s Fitkom "

- SČK - ukážky prvej pomoci na pešj zóne

 " leto so zmrzlinou "

- Deň zdravia -beseda s odborníkom z RÚVZ

                  v MŠ

 -" Póla radí deťom" - návšteva Kpt. J. Gbura-PZ Svidník

                 beseda zameraná na dopravnú výchovu