Apríl

13.4.2018   Hodina Zeme - "Deň vody"

12.4.2018   Na ceste nie si sám - policajt v MŠ

20.4.2018   Svet okolo nás - celosovenská súťaž výtvarnej tvorby

22.4.2018  Uzavierka súťaže s Milk Agro - zber tetrapakov a vrchnákov z jogurtu:

                  15 000 g viečka z jogurtov a 111 000 g krabičiek od mlieka za rok 2017/2018

                  Umiestnili sme sa na 9 mieste za zber tetrapakov.

 

                 Deň zeme - sadenie zeleniny, výsadba stromčekov

                  Súťaž "Duchnovičov PO " v prednesepoézie a prózy v rusínskom jazyku

                 Básňou k detským srdciam - recitačná súťaž

                 Výtvarná súťaž "Deti v záhradke " v spolupráci

                  so Sl. zväzom záhradkárov

                  Návšteva MÚZEA UKR: KULTÚRY