Apríl

13.4.2018   Hodina Zeme - "Deň vody"

12.4.2018   Na ceste nie si sám - policajt v MŠ

20.4.2018   Svet okolo nás - celosovenská súťaž výtvarnej tvorby

20.4.2018   Odovzdanie stavby na realizáciu rekonštrukcie MŠ

22.4.2018  Uzavierka súťaže s Milk Agro - zber tetrapakov a vrchnákov z jogurtu:

                  15 000 g viečka z jogurtov a 111 000 g krabičiek od mlieka za rok 2017/2018

                  Umiestnili sme sa na 9 mieste za zber tetrapakov.

23.4.2018 Deň  zeme - sadenie zeleniny

24.4.2018 Malý  recitátor - nahlasené deti

                "Duchnovičov Prešov " - nahlásené deti

27.4.2018  Tlačová  beseda k pilotnému projektu MŠVVaŠ - "Digitálny obsah vzdelávania v MŠ" pod názvom IKATIKA za prítomnosti štátneho tajomníka Mgr. Petra Krajňáka