Apríl

8.4.2019 Cililing -Dobšinský "Čarovná muzika"

11.4.2019   Hodina Zeme - "Deň vody"

12.4.2019  Na ceste nie si sám - policajt v MŠ- získanie" vodičského preukazuô na dopravné ihrisko

20.4.2019   Svet okolo nás - celosovenská súťaž výtvarnej tvorby

14.4.2019 Uzavierka súťaže s Milk Agro - zber tetrapakov a vrchnákov z jogurtu:

                  15 000 g viečka z jogurtov a 110 000 g krabičiek od mlieka za rok 2018/2019

                  Umiestnili sme sa na 12 mieste za zber tetrapakov aj viečok z jogurtov

                    V ZBERE POKRAČUJEME ! Najlepší zberač: Capková z.M. -2.tr., Vansová T. -4.tr,   

17.4.2019 Deň  zeme - sadenie zstromčekov

24.4.2019 Malý  recitátor - nahlasené deti

                "Duchnovičov Prešov " - nahlásené deti

29.4.2019  Pilotnému projektu MŠVVaŠ - "Digitálny obsah vzdelávania v MŠ" pod názvom IKATIKA ,ktorý otvoril  štátny tajomník Mgr. Peter Krajňák