február

19.02.2018 Deň otvorených dverí - návšteva detí v ZŠ Komenského

20.2.2018   " ZÁZRAČNÁ TRUHLICA " - súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej rozprávky  pre deti materských škôl

                    1.miesto Oliver PeterGajdoš, Sofia Šofranková,Kvetoslava Kaplánová,Dalibor Galajda

23.2.2018 Vesmír očami deti- účasť v okresnej a celoslovenskej výtvarnej súťaži