február

20.2.2018   " ZÁZRAČNÁ TRUHLICA " - súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej rozprávky  pre deti materských škôl

23.2.2018 Vesmír očami deti- účasť v okresnej a celoslovenskej výtvarnej súťaži