Máj

2.5.2019-.31.5.2019 Začína sa Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2019/2020  

3.5.2019  Deň otvorených dverí - Okresné riad. Hasičského záchranného zboru vo Svidníku             

    .2019  Deň otvorených dverí v ZUŠ - Divadielko                  

  .5.2019  "Malý recitátor" - súťaž v prednese - Podduklianská  knižnica

11.5. 2019  Prednáška v rámci projektu "Milk Agro -recyklohry"

                   v zbere sme sa umiestnili na  9. mieste v r.2015/2016, v r.2016/2017 a v r. 2017/2018

                   najlepší zberači 2018/19 : Zoe Mária Capková,Terézia  Vansová

 12.5.2019  Slávnostná akadémia ku Dňu matiek v Dome kultúry

 7.5.2019 Oslavy Dňa matiek v materskej škole -besiedky v triedach          

     .2019  Duchnovičov Prešov - krajské kolo v prednese poézie a prózy v rusínskom jazyku                            

31.5.2019 DEŇ ZÁBAVY  - zahájenie "Týždňa detskej radostí " pri príležitostí MDD

3.6.2019   ZDRAVOTNÝ DEŇ s RÚVZ - Zdravý životný štýl - beseda s p. Hufnárovou

4.6.2018 ROZPRÁVKOVÝ DEŇ

5.6.2018 ŠPORTOVO - POZNÁVACÍ DEŇ - 1.,4.a 2.trieda

                  návšteva ZOO - Stropkov - 2. a 3. trieda

5.6.2019  Sokoliari v Materskej škole