Máj

2.5.2018-.31.5.2019 Začína sa Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019   

  4.5.2018  Deň otvorených dverí - Okresné riad. Hasičského záchranného zboru vo Svidníku             

   4.5.2018  Deň otvorených dverí v ZUŠ - Divadielko                  

  9. 5.2018  Drevené kočovné divadlo "Čert a Káča "

10.5.2018  "Malý recitátor" - súťaž v prednese - Podduklianská  knižnica

11.5. 2018  Prednáška v rámci projektu "Milk Agro -recyklohry"

                   v zbere sme sa umiestnili na  9. mieste v r.2015/2016, v r.2016/2017 a v r. 2017/2018

                   najlepší zberači 2017/18 : Zoe Mária Capková, Tamara Mikulová, Terézia  Vansová

 13.5.2018  Slávnostná akadémia ku Dňu matiek v Dome kultúry

 14.5.2018 Oslavy Dňa matiek s Ujom ľubom "Cvičenie mamky s deťmi na školskom dvore " 

 19.5.2018  Noc MÚZEÍ              

 22.5.2018  Duchnovičov Prešov - krajské kolo v prednese poézie a prózy v rusínskom jazyku

                   2. miesto - Sofia  Šofranková                     

28.5.2018 DEŇ ZÁBAVY  - zahájenie "Týždňa detskej radostí "

29.5.2018 ZDRAVOTNÝ DEŇ s RÚVZ - Zdravý životný štýl - beseda s p. Hufnárovou

30.5.2018 ROZPRÁVKOVÝ DEŇ - divadlo Cilliling - Pinokio

31.5.2018 ŠPORTOVO - POZNÁVACÍ DEŇ - 1.,4.a 5.trieda

                  návšteva ZOO - Stropkov - 2. a 3. trieda