Máj

2.5.2018-.31.5.2019 Začína sa Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019

                    Uvítanie detí do života a vítanie jubilantov

                     Deň otvorených dverí Hasičského a záchranného zboru

   9. 5.2018 Drevené koćovné divadlo "Čert a Káča "

14.05.2018 Oslavy Dňa matiek s Ujom ľubom "Cvičenie mamky s deťmi"

                   Súťaž v prednese - OPK

                   Duchnovičov Prešov - krajské kolo v prednese poézie

                   v rusínskom jazyku

11.5. 2018  Prednáška v rámci projektu "Milk Agro -recyklohry"

                   v zbere sme sa umiestnili na  9. mieste v r.2015/2016 aj v roku 2016/2017

                   Slávnostná akadémia ku Dňu matiek v Dome kultúry

                   Práca s rozprávkou vo výtvarnom prejave detí

                    Svet okolo nás

                    Medový štetec

                   Kultúrny program deti 2. triedy na Rusínsky Festival              

29.5.2018 Zdravotný deň s RÚVZ

28.5.2018   Deň zábavy - slávnostné zahájenie "Týždňa detských radosti "

30.5.2018  Divadlo Crokus - rozprávka Pinocio

31.5.2018 Exkurzia do ZOO v Stropkove -2,3,4 trieda