Máj

2.5.2018-.31.5.2019 Začína sa Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019

                    Uvítanie detí do života a vítanie jubilantov

                     Deň otvorených dverí Hasičského a záchranného zboru

                   Oslavy Dňa matiek s Ujom ľubom spojené skultúrnym programom deti

                   Súťaž v prednese - OPK

                   Duchnovičov Prešov - krajské kolo v prednese poézie

                   v rusínskom jazyku

11.5.2017   Prednáška v rámci projektu "Milk Agro -recyklohry"

                   v zbere sme sa umiestnili na 9. mieste v r.2015/2016 aj v roku 2016/2017

                   Slávnostná akadémia ku Dňu matiek v Dome kultúry

                   Práca s rozprávkou vo výtvarnom prejave detí

                      Svet okolo nás

                     Medový štetec

                   Kultúrny program deti 2. triedy na Rusínsky Festival              

29.5.2018 Zdravotný deň s RÚVZ

28.5.2018   Deň zábavy - slávnostné zahájenie "Týždňa detských radosti "

30.5.2018  Divadlo 

31.5.2018 Exkurzia do ZOO v Stropkove -2,3,4 trieda