september

04.09.2017 slávnostné zahájenie školského roka                  

19.09.2017  Sféricke kino " Priatelia vnútri Ľudské telo"

26.09.2017  Celoškolské ZRŠ - o 16.00 hod.v triede TV

28.9.2017  RADA ŠKOLY   

 

do15.9.2017 Zápis 5-6 r. detí na výučbu anglického jazyka a rusinského jazyka

12.9.2017- zasadnutie komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež vo Svidníku.

 

 

               

.