september

03.09.2018 slávnostné zahájenie školského roka                  

                 Poradňa zdravia s RÚVZ - " zúbky"

21.9.2018 Školenie učiteľov v rámci projektu "Digitálny obsah vzdelávania pre MŠ"

                 Celoškolské ZRŠ - o 16.00 hod.v triede TV

31.8.2018  RADA ŠKOLY  

do15.9.2018 Zápis 5-6 r. detí na výučbu anglického jazyka 

 

 

 

 

 

               

.