Kontakt     

adresa: 
 
tel.: 
 

 

 

 

e-mail:

Materská škola

Ul. gen. Svobodu č. 744/33, 089 01 Svidník

Související obrázek054 / 75 21 695

msgsvobodu@svitel.sk   - riaditeľka MŠ

sjgsvobodu@svitel.sk    -   vedúca ŠJ

cervená@svidnik.sk        -  ekonomický úsek

IČO : 042236436