november

5.11.2018  Oslava Dňa materských škôl v materskej škole

                Deň materských škôl SR - aktivity pre deti, diskotéka

5.11.2018  Deń zdravých zúbkov

5.11-5.12.2018  vyhraj.bupi .sk - losovanie 6.12.2018

6.-7.11.2018    vianočné fotografovanie detí v MŠ

16.11.2018 Výtvarná súťaž "Ochranárik "

16.11.2018 Výtvarná súťaž "Žitnoostrovské pastelky"

28.11.2018 Návšteva galérie Dezidéra Millyho -tvorivé dielne - 2.trieda

29.11.2018 Tvorivé dielne v Galérií D. Millyho - 4. trieda

30.11.2018 Tvorivé dielne v Galérií D. Millyho - 1. trieda