Jún

 3.6.2018    Slávnosti MDD s diskotékou

 5.6.2019    Sokoliari v MŠ  - zážitkové učenie           

 7.6.2019   Medový  štetec - výtvarná súťaź :     

10.6.2019 Sferické kino priamo v materskej škole                     

17.6.2019  "Rozlúčkový zvonček"- rozlúčka s predškolákmi s celou školou, odovzdávanie osvedčení a diplómov, slávnostný sprievod pešou zónou s TABLAMI absolventom MŠ za spevu piesní                   

  .6.2019  Folklórne  pastelky - súťaž v maĺbe na chodníku - 5. členné družstvo predškolákov

17.6.2019  Slávnostné ukončenie Anglického jazyka s p. uć. Vanátovou

18.6.2019 a 21.6.2019 Dopravná  výchova  - p. Ufnárová z RÚNZ

21.6.2019   Slávnostné ukončenie Rusínskeho jazyka s p. uć. Sadivovou

27.6.2019 " Leto s knihou " podujatie z Podduklianskej knižnice na pešej zóne

                    Sférické kino v MŠ