Jún

1.6.2018    Slávnosti MDD

                  Vyhodnotenie " Týždňa detskej radostí "      

                 

                  Duchnovičov Prešov - celoslovenská súťaž v prednese poézie

                  v rusinskom jazyku v  Prešove:

14.6.2018  Sokoliari priamo v materskej škole - zážitkové učenie                 

                  Kreslenie na chodníku pešej zóny

.6.2018    "Rozlúčkový zvonček"- rozlúčka s s absolventami

.6.2018    Diskotéka na šk. dvore 

                   odovzdávanie Osvedčení:

                   - o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

                   - o vyučovaní anglického jazyka -CVČ Svidník

                   - o vyučovaní rusínskeho jazyka - Sadivová Jana