Jún

1.6.2018    MDD

                  Deň zábavy diskotéka s "ovocnou hostinkou a občerstvením"

                  odovzdávanie darčekov

                    Deň zdravia v MŠ - ml. deti

                   Slávnosti MDD na pešej zóne- st. deti

                 Duchnovičov Prešov - celoslovenská súťaž v prednese poézie

                   v rusinskom jazyku v  Prešove: 

                  Výstava v Ukrajinskom múzeu

                 Kreslenie na chodníku pešej zóny

22.6.2018  "Rozlúčkový zvonček"- rozlúčka s s absolventami

22.6.2018   Diskotéka na šk. dvore 

                    odovzdávanie Osvedčení:

                   - o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

                   - o vyučovaní anglického jazyka -CVČ Svidník

                   - o absolvovaní Dopravnej výchovy - PZ Svidník " Semafor, nie je fór"

                   - o vyučovaní PC - ZŠ Karpatská