NAŠE ÚSPECHY

1.Avent.docx (516,1 kB)

2.Recykluj a vyhraj.docx (1,2 MB)

3.Vesmír očami deti.docx (572,4 kB)

4.Projekt Digitalizácia.docx (312,7 kB)

5.Certifukát MŠ a MZ SR o zaradení MŠ do siete Škola podporujúca zdravie.jpg (889,8 kB

6.Výtvarná súťaž.jpg (959,2 kB)diplom.jpg (546980)

7.diplom.jpg (534,2 kB)

8.Prijatie do Bezpečnej MŠ.JPG (1,7 MB)

9.Výtvarná súťaž Integráčik - 2 práce postúpili do krajského kola

 -Emma Michalková a Diana Houšková

10. Súťaž "Vesmír očami detí 2015" - 3. miesto Tadeáš Harvilko

11. Duchnovičov Prešov  :  Štefan Čabrej - 1. miesto

                                      Tadeáš Harvilko - 3. miesto   

 12. Projekt eTwining

13.V súaťži "Recykluj a vyhraj"s firmou Milk Agro, spol. s r. o - v šk. roku 2015/2016 sme vyhrali  9. miesto v zbere tetrapakov z mlieka Sabi /200 000 g/ a hliníkových viečok /8 000 g/

14.Duchnovičov Prešov 2016 : Peter Pukalec, Karolinka Skirková

15.Grantový projekt Nadácie Volswlagen Slovakia : 3 000,- eur na doparvné ihrisko "Semafór, nie je for"

16-Duchnovičov Prešov 2017 -1. miesto

17.10TOP v súťaži Recykluj a vyhraj s Milk Agro