NAŠE ÚSPECHY

  1. Avent.docx (516,1 kB)

  2. Recykluj a vyhraj.docx (1,2 MB)

  3. Vesmír očami deti.docx (572,4 kB)

  4. Projekt Digitalizácia.docx (312,7 kB)

  5. Certifukát MŠ a MZ SR o zaradení MŠ do siete Škola podporujúca zdravie.jpg (889,8 kB

  6. Výtvarná súťaž.jpg (959,2 kB)diplom.jpg (546980)

  7. diplom.jpg (534,2 kB)

  8. Prijatie do Bezpečnej MŠ.JPG (1,7 MB)

  9. Výtvarná súťaž Integráčik - 2 práce postúpili do krajského kola

    -Emma Michalková a Diana Houšková

 10. Súťaž "Vesmír očami detí 2015" - 3. miesto Tadeáš Harvilko

 11. Duchnovičov Prešov  :  Štefan Čabrej - 1. miesto

                                      Tadeáš Harvilko - 3. miesto   

   12. Projekt eTwining

 13. V súaťži "Recykluj a vyhraj"s firmou Milk Agro, spol. s r. o - v šk. roku 2015/2016 sme vyhrali  9. miesto v zbere tetrapakov z mlieka    Sabi /200 000 g/ a hliníkových viečok /8 000 g/

 14. Duchnovičov Prešov 2016 : Peter Pukalec, Karolinka Skirková

 15. Grantový projekt Nadácie Volswlagen Slovakia : 3 000,- eur na doparvné ihrisko "Semafór, nie je for"

 16. Duchnovičov Prešov 2017 -1. miesto

 17. 10 TOP v súťaži Recykluj a vyhraj s Milk Agro v školskom roku 2016/2017

18. V súťaži "Recykluj a vyhraj"s firmou Milk Agro, spol. s r. o - v šk. roku 2017/2018 sme vyhrali  9. miesto v zbere tetrapakov z mlieka    Sabi /111 000 g/ a hliníkových viečok /15 000 g/