Marec 

04.03.2019 Dvadlo na predmesti z Prešova - "Danka a Janka"        

05.03.2019   Návšteva SZŠ      

14.3.2019   RÚVZ Poradňa zdravia-  pre zamestnancov     

14.3.2019 Internetová súťaž : Najkrajšie knižnica v MŠ             

20.03.2019     Divadlo bábkové Slniečko z Piešťan "Malý huncút"

                 začíname projekt " Tajomstvá vesmíru"

                          pod vedením Mgr. Jána Sadiva v spolupráci

                           s Hvezdárňou Roztoky 

                          Hvezdársky ďalekohľad s odborným výkladom                 

 Vyhodnotenie : výtvarná súťaž " Vesmír očami detí"

   19. 3.2019    Deň otvorených dverí v 3.ZŠ       

15.03.2018      MŠ navštívil štátny tajomník MŠ SR  -ukončenie projektu IKATIKA         

                        Súťaž v zbere tetrapakov a viečka z jogurtov SABI

                          priebežne sme vyzbierali  800 000.g tetarpakov a 7 000 g viečka z jogurtov

                          ukončenie 24.4.2019,

20.3.2019         projekt "Veselé zúbky" - cieľom tejto

                         akcie je naučiť deti a ich rodičov na význam

                         a správnosť umývania si zúbkov od raného

                         veku    

                        9.30 hod. - besiedka v rámci hygieny ústnej dutiny

15.03.2019     Deň otvorených dverí na CZŠ

                        Návšteva Okresnej knižnice vo Svidníku -3 a 2. trieda

18.03.2019      Deň otvorených dverí v 4.ZŠ

                         Zelený svet 2019 - vysadenie stromčekov na šk. dvore

27.3.2019           projekt s POS "Čo nosili naši starkí" -1. trieda

28.03.2019   Deň učiteľov