Marec               Birdie

06.03.2018   Návšteva SZŠ                        

07.03.2018     Divadlo Crokus - hudobná rozprávka

19.3.2018 začíname projekt " Tajomstvá vesmíru"

                          pod vedením Mgr. Jána Sadiva v spolupráci

                           s Hvezdárňou Roztoky 

                          Hvezdársky ďalekohľad s odborným výkladom            

14.03.2018 Návšteva 4.ZŠ               

 Vyhodnotenie : výtvarná súťaž " Vesmír očami detí": Samuel Mikitka -postupuje do celoslo

venského kola, Veronika Pavliková - Čestné uznanie poroty

12.03.2018     Deň otvorených dverí v 3.ZŠ       

15.03.2018      MŠ navštívi štátny tajomník MŠ SR  -ukončenie projektu IKATIKA         

                          Súťaž v zbere tetrapakov a viečka z jogurtov SABI

                          priebežne sme vyzbierali 160 000.g tetarpakov a7 000 g viečka z jogurtov

                          ukončenie 24.4.2018 o 10.00 hod,

20.3.2018         projekt "Veselé zúbky" - cieľom tejto

                         akcie je naučiť deti a ich rodičov na význam

                         a správnosť umývania si zúbkov od raného

                         veku    

                        9.30 hod. - besiedka v rámci hygieny ústnej dutiny

22.03.2018     Deň otvorených dverí na CZŠ

                        Návšteva Okresnej knižnice vo Svidníku -3 a 2. trieda

                         Deň otvorených dverí v 4.ZŠ

                         Zelený svet 2017 - vysadenie stromčekov na šk. dvore

27.03.2018  Divadlo Theatrum z Rožňavy "Pesničkál- návrat"

28.03.2018  Deň učiteľov