Marec               Birdie

                           

07.03.2018     Divadlo Crokus - hudobná rozprávka

13.3.2018 začíname projekt " Tajomstvá vesmíru"

                          pod vedením Mgr. Jána Sadiva v spolupráci

                           s Hvezdárňou Roztoky 

                          Hvezdársky ďalekohľad s odborným výkladom

                            Deň otvorených dverí na 3. ZŠ

                         "Zdravé oči v škôlke" - Projekt zameraný na skríningové meranie zrakových parametrov                              

                          autorefraktometrom

                        Vyhodnotenie : výtvarná súťaž " Vesmír očami detí"

                          Deň otvorených dverí v 4.ZŠ                

                          Súťaž v zbere tetrapakov a viečka z jogurtov SABI

                          priebežne sme vyzbierali 160 000.g tetarpakov a7 000 g viečka z jogurtov

                          ukončenie 24.4.2018 o 10.00 hod,

15.3.2018         projekt "Veselé zúbky" - cieľom tejto

                         akcie je naučiť deti a ich rodičov na význam

                         a správnosť umývania si zúbkov od raného

                         veku    

                        9.30 hod. - besiedka v rámci hygieny ústnej dutiny

                        Deň otvorených dverí na CZŠ

                      Návšteva Okresnej knižnice vo Svidníku -3 a 2. trieda

                         Deň otvorených dverí v 4.ZŠ

                         Zelený svet 2017 - vysadenie stromčekov na šk. dvore

22.03.2018      súťaž v prednese poézie a prózy detí MŠ

27.03.2018  Divadlo Theatrum z Rožňavy