december

04.12.2017  Divadlo THEATRUM v MŠ s predstavením: " List pre Mikuláša "

05.12.2017  Mikulášsky koncert pre deti v ZUŠ vo Svidníku

06.12.2017  Deň s Laurou Fuzeriovou

11.12.2017  Návšteva deti 3. a 2. triedy v ZŠ 

17.12.2017  Betlehemský večer v Dome kultúry

                     Kultúrny program detí z 2. triedy o 15,30 hod.

19.12.2017  Vianočná besiedka

                     Kultúrny  program pre rodičov v triede, ktorú dieťa navštevuje