december

05.12.2018 V spolupráci s CVČ v MŠ.  " Deń pre Mikuláša "

10.12.2018   Mikulášsky koncert pre deti v ZUŠ vo Svidníku

06.12.2018  Deň s Mikulášom

07.12.2018 divadlo "Zima"  vstupné 1,10 eur

16.12.2018  Betlehemský večer v Dome kultúry

                     Kultúrny program detí 4. triedy

17.12.2018  Vianočná slávnostná akadémia - o 15,15 hod.

                     Kultúrny  program pre rodičov v triede TV