Kalendár akcií

Záujmové činnosti

07.10.2014 23:25
Pondelok : Anglický jazyk - CVČ - Mgr.Aneta Vanátová     Piatok : Počítačový svet - ZŠ- Karpatská- Mgr. Nadežda Fedorková     PO - Pi. : Interaktívna tabuľa,  telesná výchova, dopravná výchova  podľa rozvrhu denného poriadku MŠ

Plán podujatí mesačne - pozri vľavo

20.05.2014 00:00