október

6.10.2017  Návšteva logopéda z CCCP

5.10.2017  Výstava plodov zeme

11.10.2017 Pohyb krása,zdravie - Cvićenie rodićov a detí  s dostupnými formami poradne zdravia - RÚVZ

12.10.2017  Školenie " Prvá pomoc"  o 17,00 hod. v priestoroch Červeného kríža

 

 

 

11.10.2017  1. stretnutie k prípravam 24. roč. Betlehemského večera

13.10.2017  Registrácia projektu Recykluj a vyhraj- 14. ročník súťaže s firmou MILK - AGRO, spol.s r.o.

zber krabíc z mlieka a vrchnákov z jogurtov

17.10.2017   Fotografovanie detí s vianočnou tématikou    

                     a na tablá predškolákov

21.10.2017  Medzinárodná detská výtvarná súťaž - vianočná pohĺadnica - poslaná kresba od  Karin Buzgovej 5. tr.

23.10.2016  Vystúpenie detí z 2. tr. -kultúrny program

25.10.2017   Hudobná rozprávka Uja Ľuba "

25.10.2017   Interaktívne učenie - história bojov v našom regióne - prezentácia študenta histórie Bc. Jána Lenčáka pre predškolákov

27.10.2017  Beseda o dopravnej výchove s kpt. Ing. Jaroslavom Gburom - predškoláci z 3. a 2. triedy