október

16.10.2018 Návšteva logopéda z CCCP - logopedická diagnostika 5-6 r. detí

18.10.2018 Výstava plodov zeme

11.10.2018 celoškolské ZRŚ

Pohyb krása,zdravie - Cvićenie detí  s dostupnými formami poradne zdravia - RÚVZ

11.10.2018 1. stretnutie k prípravam 25. roč. Betlehemského večera - deti 4. triedy

13.10.2018  Registrácia projektu Recykluj a vyhraj- 14. ročník súťaže s firmou MILK - AGRO, spol.s r.o.

zber krabíc z mlieka a vrchnákov z jogurtov

6.11.2008    Fotografovanie detí s vianočnou tématikou    

7.11.2018       a na tablá predškolákov

         Medzinárodná detská výtvarná súťaž - vianočná pohĺadnica

23.10.2018 Návšteva  DOMOVA DôCHODCOV v rámci dńa PSK -vystúpenie detí 4. tr. -kultúrny program

23.10.2018   Den PSK - Stretnutie žiakov SZŚ A DETí 4-6 r. PRI KNIHE

25.10.2018  Interaktívne učenie - história bojov v našom regióne - prezentácia  histórie

27.10.2018  Beseda o dopravnej výchove s kpt. Ing. Jaroslavom Gburom - predškoláci  4. a 2. triedy