január

12.1.2018 E twinning Traja králi

12.1.2018  E twinning - Novoročný pozdrav do Prahy

19.1.2018 Oslobodenie Svidníka - návšteva Vojenského múzea a k soche arm. gen. L. Svobodu- položenie kytice kvetov

23.01.2018   DETSKÝ KARNEVAL  - fotografovanie deti v maskách - triedne foto pre každé dieťa z rod. fondu

24.01.2018  Ukončenie pilotného projektu: "Digitálny obsah vzdelávania pre MŠ a nulté ročníky"  - národnostné menšiny