január

12.1.2019  E twinning Traja králi

21.1.2099 Oslobodenie Svidníka - návšteva Vojenského múzea a k soche arm. gen. L. Svobodu- položenie kytice kvetov

29.01.2019   DETSKÝ KARNEVAL  - fotografovanie deti v maskách - triedne foto pre každé dieťa z rod. fondu

7.1.2019   Prihláška na regionálnu súťaž "Zázračná truhlica"

10.1.2019   Výtvarná súťaž" Obrázok pre primátorku"- predstavy detí o zlepšení svojho prostredia -pomôžu aj nápady ocka a mamky

18.1.2019 Beseda  na tému CHRÍPKA detí s odborníkom RÚVZ

24.1.2019 Vystúpenie deti 2. tr. v MsÚ - Uvítanie detí do života

24.1.2019 Vystúpenie detí 2.tr.v MsÚ  - Jubilamtom