PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Riaditeľka MŠ  oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy je prerušená od 1.júla.2018 do 31.augusta 2018

Prevádzka materskej školy v školsom roku 2018/2019 začne 3.9.2018 / pondelok/

Dňa 4.6.2018 sa začala realizovať rekonštrukcia materskej školy.   Žiadame  o zvýšenú opatrnosť!  

Zmluvu s víťaznou spoločnosťou EKO SVIP s.r.o. Sabinov podpísal  primátor mesta 12.4.2018 .

                Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme                                           

                                              riad. MŠ Anna Kurečková

 
 
 
 

 

 

 

 V materskej škole sa zameriavame na presadzovanie pohybovej aktivity u detí, podporu zdravia, prevenciu civilizačných ochorení, na rozvoj návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom, na dosiahnutie optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Aktívne pracujeme v Národnom projekte Elektonizácia vzdelávacieho procesu regionálneho školstva DIGI ŠKOLA. V rámci grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia - Bezpečne na cestách Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt "Semafór - nie je fór !" 

Škola získala  certifikát „ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE“ a tým sa stala členom Národného projektu „Škola podporujúca zdravie“ Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR . Projekt ŠPZ WHO / svetová zdravotnícka organizácia /CE/ Európska rada /aCEC/Komisia pre európske spoločenstvo/.

V sppolupráci s Falck bol škole udelený certifikát BEZPEČNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

V spolupráci s ŠČK vo Svidníku získali zamestnnci potvrdenie o absolvovaní prvej pomoci

Za reaalizáciu projektu "Sviatky, tradície a zvyky"  bol materskej škole udelený certifikát  e-Twinning. Projekt

podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných  technológii.

MŠ bola zapojená do plotného projektu MŠ V a V SR IKATIKA

PROGRAM "ŠKOLSKÉ OVOCIE"   Materská škola má uzavretú rámcovú zmluvu na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v nadväznosti na NV SR č.341/009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách.

PROJEKT "ADAMKO HRAVO - ZDRAVO" - do školského procesu vnášame 12 zásad zdravého životného štýlu : vzdelávanie, pestrá strava, pohyb a šport, hra a tvorivosť,denný poriadok, otužovanie, rodina, spánok, hygiena,ochrana prírody, voľný čas, čistý vzduch.

 

 

 

   

Ďakujeme všetkým rodičom, zamestnancom a  priateľom školy, ktorí majú pre nás otvorené  a štedré srdce. Želáme si, aby detské očká hľadeli na nás s láskou a dôverou  a okolie so spokojnosťou, úctou a vážnosťou...

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

 Krásne leto !

Prázdniny k nám prichádzajú,
to ty iste vieš.
 A ľudia sa usmievajú, 
tak sa s nimi teš.

Zbaľ si kufre priateľ drahý 
a príď na ostrov, 
navštív ten svet, kde my mladí
máme skrýšu snov.

Pozvi všetkých kamarátov,
no rodinu tiež.
A na lúke, plnej kvetov 
naproti im bež.

Vmesiaci júl 2018  prihlásené deti navštevujú MŠ-Ľ.Štúra

Počas  mesiaca AUGUST všetky tri MŠ zatvorené .

Termín prevádzky materskej školy v meste Svidník počas prázdnin bol odsúhlasený zriaďovateľom.