Milí naši rodičia !

Nech po celý rok  vo Vašich srdciach spokojnosť a šťastie vládne súčasne so želaním, aby sa Vašim deťom dostalo to najlepšie, čo naša materská škola ponúka.    

 Žiadame  o zvýšenú opatrnosť, nakoľko rekonštrukčné práce ešte prebiehajú.

    Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme                                                                                             riad. MŠ  Anna Kurečková                                                                  

 V materskej škole sa zameriavame na presadzovanie pohybovej aktivity u detí, podporu zdravia, prevenciu civilizačných ochorení, na rozvoj návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom, na dosiahnutie optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Aktívne pracujeme v Národnom projekte Elektonizácia vzdelávacieho procesu regionálneho školstva DIGI ŠKOLA. V rámci grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia - Bezpečne na cestách Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt "Semafór - nie je fór !" 

Škola získala  certifikát „ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE“ a tým sa stala členom Národného projektu „Škola podporujúca zdravie“ Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR . Projekt ŠPZ WHO / svetová zdravotnícka organizácia /CE/ Európska rada /aCEC/Komisia pre európske spoločenstvo/.

V sppolupráci s Falck bol škole udelený certifikát BEZPEČNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

V spolupráci s ŠČK vo Svidníku získali zamestnnci potvrdenie o absolvovaní prvej pomoci

Za reaalizáciu projektu "Sviatky, tradície a zvyky"  bol materskej škole udelený certifikát  e-Twinning. Projekt

podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných  technológii.

MŠ bola zapojená do plotného projektu MŠ V a V SR IKATIKA

PROGRAM "ŠKOLSKÉ OVOCIE"   Materská škola má uzavretú rámcovú zmluvu na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v nadväznosti na NV SR č.341/009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách.

PROJEKT "ADAMKO HRAVO - ZDRAVO" - do školského procesu vnášame 12 zásad zdravého životného štýlu : vzdelávanie, pestrá strava, pohyb a šport, hra a tvorivosť,denný poriadok, otužovanie, rodina, spánok, hygiena,ochrana prírody, voľný čas, čistý vzduch.  

Ďakujeme všetkým rodičom, zamestnancom a  priateľom školy, ktorí majú pre nás otvorené  a štedré srdce. Želáme si, aby detské očká hľadeli na nás s láskou a dôverou  a okolie so spokojnosťou, úctou a vážnosťou...

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/

Milé deti, dňa 4.12.2017 o                      9.30 hod privítame v našej škôlke divadlo Theátrum s predstavením programu List pre Mikuláša.

A možno príde aj Mikuláš...........

klik na obrázokViac tu: https://mslstura.webnode.sk/V priebehu dnešného dňa takisto spustíme hlasovanie prostredníctvom facebooku (https://apps.facebook.com/my-polls/vychodneslovensko ), budeme radi, ak budete hlasovanie aj vo vlastnom záujem aj Vy zdieľať a motivovať Vašich priaznivcom k hlasovaniu (hlasovanie bude prebiehať do 23.8.2018). Priebežné poradie podľa hlasovania, Vám zašleme približne týždeň pred podujatím.

       OZNAM

V školskom roku 2018/2019

opäť pokračujeme v súťaži

  „RECYKLUJ A VYHRAJ

s firmou Milk Agro, spol. s r.o.

Tetrapaky z mlieka a viečka z jogurtov značky SABI

môžete zbierať a odovzdať pani učiteľke v triede.