Jún

1.6.2017    MDD

                  Deň zábavy diskotéka s "ovocnou hostinkou a občerstvením"

                  odovzdávanie darčekov

2.6.2017     Deň zdravia v MŠ - ml. deti

                   Slávnosti MDD na pešej zóne- st. deti

11.6.2017   Duchnovičov Prešov - celoslovenská súťaž v prednese poézie

                   v rusinskom jazyku v  Prešove: Peter Pukalec

16.6.2017   Výstava v Ukrajinskom múzeu

19.6.2017   Kreslenie na chodníku pešej zóny

23.6.2017  "Rozlúčkový zvonček"- rozlúčka s s absolventami

23.6.2017   Diskotéka na šk. dvore s Ujom Ľubom o 15,00 hod.

                   predprimárneho vzdelávania, odovzdávanie Osvedčení:

                   - o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

                   - o vyučovaní anglického jazyka -CVČ Svidník

                   - o absolvovaní Dopravnej výchovy - PZ Svidník

                   - o vyučovaní PC - ZŠ Karpatská

 

 22.6.2017  Odovzdávanie Osvedčení PZ - projekt "Semaor - nie je fór!"