Marec               Birdie

                           

07.03.2018     Divadlo Crokus 

 

                         začíname projekt " Tajomstvá vesmíru"

                          pod vedením Mgr. Jána Sadiva v spolupráci

                           s Hvezdárňou Roztoky 

                          Hvezdársky ďalekohľad s odborným výkladom

14.3.2017          Deň otvorených dverí na 3. ZŠ

15.03.2017       "Zdravé oči v škôlke" - Projekt zameraný na skríningové meranie zrakových parametrov                              

                          autorefraktometrom

08.03.2017       výtvarná súťaž " Vesmír očami detí"

17.03.2017        Sfénické divadlo - podmoský svet

22.3.2017          Deň otvorených dverí v 4.ZŠ                

17.3.2017          Súťaž v zbere tetrapakov a viečka z jogurtov SABI

                          priebežne sme vyzbierali 160 000.g tetarpakov a7 000 g viečka z jogurtov

                          ukončenie 24.4.2017 o 10.00 hod,

20.3.2017          projekt "Veselé zúbky" - cieľom tejto

                         akcie je naučiť deti a ich rodičov na význam

                         a správnosť umývania si zúbkov od raného

                         veku    

                        9.30 hod. - besiedka v rámci hygieny ústnej dutiny

20.3.2017         Deň otvorených dverí na CZŠ

21.3.2017         Návšteva Okresnej knižnice vo Svidníku -3 a 5. trieda

22.3.2017         Deň otvorených dverí v 4.ZŠ

22.3.2017         Zelený svet 2017 - vysadenie stromčekov na šk. dvore

23.03.2017      súťaž v prednese poézie a prózy detí MŠ

30.3.2017        Snehulienka - vystúpenie detí ZUŠ