november

3.11.2017  "Okienko zdravia " s pracovníkmi RUVZ

4.11.2017 Deň materských škôl SR - aktivity pre deti, návšteva pána primátora,

stretnutie sa deti z MŠ mesta Svidník na pešej zóne

15.11.2017 Uvítanie detí do života - vystúpenie detí predškolského veku z 3. triedy      

10.,11.a12.novembra 2017 - 27. Predvianočné predajné trhy vo Svidníku

-kultúrny program detí 2.triedy na pešej zóne o 15,30 hod.