Máj

2.5.2017.-.31.5.017 Začína sa Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2017/2018

3.5.2017     Uvítanie detí do života a vítanie jubilantov

4.5.2017     Deň otvorených dverí Hasičského a záchranného zboru

10.5.2017   Oslavy Dňa matiek spojené skultúrnym programom deti

11.5.2017   Súťaž v prednese - OPK

                   Duchnovičov Prešov - krajské kolo v prednese poézie

                   v rusínskom jazyku

11.5.2017   Prednáška v rámci projektu "Milk Agro -recyklohry"

                   v zbere sme sa umiestnili na 9. mieste v r.2015/2016

12.5.2017   Slávnostná akadémia ku Dňu matiek v Dome kultúry

16.5.2017   Práca s rozprávkou vo výtvarnom prejave detí

19.5.2017   Svet okolo nás

19.5.2017   Medový štetec

28.5.2017   Kultúrny program deti 3.a 5. triedy na Rusínsky Festival              

29.5.2017 Zdravotný deň s RÚVZ

                 Deň zábavy - slávnostné zahájenie "Týždňa detských radosti "

30.5.2017 Divadlo THEÁTRUM

31.5.2017 Exkurzia do ZOO v Stropkove -2,3,5 trieda