január

11.1.2017 e-twinning Traja králi

14.1.2017 E twinning - Novoročný pozdrav do Prahy

12.01.2017 Stavanie snehuliaka

17.01.2017   DETSKÝ KARNEVAL  - fotografovanie deti v maskách - triedne foto

18.1.2017 Divadlo BABADLO s rozprávkou Hrnček var

19.01.2017  Návšteva Centrálnej expozície Vojenského historického múzea

                pri príležitosti oslobodenia Svidníka
24.01.2017  MŠ prihlásená do pilotného projektu: "Digitálny obsah vzdelávania pre MŠ a nulté ročníky"  - národnostné menšiny