Záujmové činnosti

07.10.2014 23:25

Pondelok : Anglický jazyk - CVČ - Mgr.Aneta Vanátová

 

 

Piatok : Počítačový svet - ZŠ- Karpatská- Mgr. Nadežda Fedorková

 

 

PO - Pi. : Interaktívna tabuľa,  telesná výchova, dopravná výchova 

podľa rozvrhu denného poriadku MŠ